Initiatiefwet links bevat onjuistheden

Een primeur in het Nederlandse parlement! Samenwerking op links! De PvdA, GroenLinks en de SP dienen samen een initiatiefwet in. De drie willen gelijke rechten voor payroller-medewerkers en werknemers in vaste dienst.
Als eigenaar van een payrollbedrijf omarm ik het idee achter de initiatiefwet; gelijk loon voor gelijk werk. Een gelijke arbeidsprestatie verdient gelijk loon. Dat is echter al geregeld. Links voert op dat gebied een strijd die al beslecht is. Sinds 30 maart 2015 zijn payrollbedrijven verplicht de inlenersbeloning toe te passen. Daarmee wordt bedoeld de beloning gebaseerd op de cao van de opdrachtgever. Valt de opdrachtgever niet onder een cao, dan valt de payroller terug op de cao voor uitzendkrachten. Dat betekent recht op hoger ziektegeld, pensioen, ploegentoeslagen, etc. Niet zelden zijn deze rechten voor het vaste personeel in dienst van het cao-loze bedrijf onvoldoende of niet geregeld. Daar maakt links geen punt van. Dat zou ten koste gaan van hun strijd tegen de flexibele arbeidsmarkt met de insteek: ‘vast’ is ‘goed’, ‘flex’ is ‘fout’.
Het probleem zit bij payrollbedrijven die zich niet aan de wet houden. Daarvoor heeft de branche een Keurmerk opgericht, een cao-politie en een openbaar register. Gecertificeerde payrollbedrijven laten zich inspecteren of zij aan de wet- en regelgeving voldoen. Op deze wijze kan de inspectie van de belastingdienst gerichter controles uitoefenen bij de niet gecertificeerde payrollbedrijven. Ten onrechte worden de soms teleurstellende resultaten daarvan aan de payrollbranche toegedicht. In dat geval faalt niet de markt, maar de overheid. Handhaving is en blijft een taak van de overheid.
In alle nieuws over payrolling blijft één aspect onderbelicht; de begeleiding van de medewerkers door het payrollbedrijf en het investeren in hun arbeidsmobiliteit. Vaak gaat het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Payrollbedrijven investeren veel in de begeleiding van deze mensen en in het vergroten van hun arbeidsmobiliteit. Die inspanningsverplichting komt niet alleen voort uit onze cao, maar is ook iets wat onze opdrachtgevers van ons verwachten. Als links de arbeidsperspectieven van deze mensen wil verbeteren, staakt zij de strijd en zoekt ze de samenwerking op. Was ‘verbinding’ niet hun thema?

Meer focus op uw eigen bedrijf

Besteed payrolling, hr of uw backoffice uit aan Back to Core.