Over Back to Core

Wij nemen BACKoffice-activiteiten van u over, zodat u zich kunt focussen op de CORE-business.

Van traditionele intermediair naar full-service-dienstverlener

Het dienstenaanbod van Back to Core is omvangrijk. Als intermediair deden we steeds meer dan enkel het traditionele uitzendwerk. Onze specialisaties in hr-dienstverlening, internationale werving & selectie en het inrichten van backoffices voor intermediairs, hebben wij ondergebracht in Back to Core. Wij de backoffice, u de corebusiness. Zoals het hoort.

  • Kennis van wet- en regelgeving voor ondernemers
  • Juridisch en bestuurlijk inzicht dat wij met u delen
  • U heeft steeds dezelfde contactpersoon

De missie van Back to Core

Als ondernemer opereert u in een mondiale wereld met een sterk fluctuerende vraag. Van u wordt flexibiliteit verwacht. Tegelijkertijd komen steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheden te liggen bij u als werkgever. Goed werkgeverschap en zekerheid zijn de uitgangspunten van nieuwe wet- en regelgeving. Wij zien het als onze taak u in staat te stellen flexibel in te spelen op de vraag en te voldoen aan wetten en regels. Het is onze overtuiging dat u meer werkzekerheid kunt bieden als u in staat wordt gesteld volledig te focussen op de business. Goed werkgeverschap is hiermee onlosmakelijk verbonden; zonder focus en groei sneuvelen goede intenties. Het bundelen van onze krachten is antwoord op de vraag hoe u als ondernemer flexibel kunt blijven in een wereld waar steeds meer van u verlangd wordt. Wij nemen BACKoffice-activiteiten van u over, zodat u zich kunt focussen op de CORE-business.

De achtergrond van Back to Core

Back to Core is ontstaan uit de dagelijkse praktijk van uitzendbureau NestrX, in Dordrecht. Begin 2002 zijn wij NestrX begonnen als uitzendbureau voor 50- en 65-plussers. Naast onze traditionele rol als intermediair werd ons steeds vaker de vraag gesteld de flexibele schil in te richten van onze opdrachtgevers. Het liefst waarbij wij de administratieve lasten en het arbeidsrisico overnemen. In die nieuwe rol zijn wij de afgelopen jaren sterk gegroeid. Inmiddels verzorgen wij voor menig bedrijf de backoffice. Denk daarbij onder meer aan de personeels- en loonadministratie, het overnemen van het arbeidsrisico, zorgen voor de juiste contractvormen, ziekteverzuimregistratie en -begeleiding en huisvesting van buitenlandse medewerkers.

Wie is Back to Core

Een kundig team van medewerkers met juridische kennis en praktische ervaring vormt de vaste kern van het bedrijf. Onder leiding van Claudine en Remco Valkman helpen zij organisaties hun backoffice en HR-processen zo optimaal mogelijk in te richten.

Claudine Valkman
078-6311430
Mail Claudine
Remco Valkman
078-6311430
Mail Remco

Keurmerken en normering

Back to Core heeft het SNA-keurmerk. Dit is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen. Het keurmerk wordt verstrekt op basis van de NEN 4400-1. Back to Core wordt regelmatig geïnspecteerd door Bureau Cicero. Mocht u meer willen over het SNA-keurmerk en het register willen raadplegen, kijk dan op Stichting Normering Arbeid en zoek naar NestrX.

Neem contact op

Meer focus op uw eigen bedrijf

Besteed payrolling, hr of uw backoffice uit aan Back to Core.