BacktoCore uw partner!

BacktoCore uw payroll en HR-partner!

Loondoorbetalingsplicht oproepcontract na half jaar, geen proeftijd meer in half jaar contract, aanzegtermijn, transitievergoeding, vast contract na 2 jaar i.p.v. 3 jaar, zo maar een greep uit de Wet Werk & Zekerheid. Wat ‘Zeker’ is, is dat het arbeidsrisico voor u toeneemt en dat is meestal slecht voor ‘Werk’. Dat de werkgelegenheid toch toeneemt hebben we eerder te danken aan een gunstige deviatie van de euro en lage olieprijs, die er voor zorgen dat we onze producten en diensten goedkoper in het buitenland kunnen aanbieden. Als exportland is dat gunstig.

 

De werkgelegenheid neemt dus toe, maar hoe kunt u inspelen op een toenemende vraag zonder het aangaan van meer arbeidsrisico? ‘Payrolling’ is hiervoor een goede optie. Wij nemen het ‘juridisch werkgeverschap’ van u over en nemen uw werkgeverszorgen uit handen. U behoudt de ‘volledige flexibiliteit’ en kunt zich geheel richten op uw ‘core business’.

Wat is de toegevoegde waarde van Back.to.Core ten opzichte van andere payrollbedrijven?
Als payrollbedrijf zijn wij voor onze opdrachtgevers vaak een HR-verlengstuk van hun organisatie. ‘Gooi de vragen maar over de schutting’ is ons devies, ook als het gaat over vaste medewerkers. De meeste HR-diensten en antwoorden leveren wij als service van de zaak zonder calculator. Als wij onze opdrachtgever in staat stellen meer tijd te besteden aan de business, dan komt dat uiteindelijk ook ons ten goede!

 

Gaat payrolling ten koste van de band tussen het bedrijf en de medewerker?
In de beeldvorming is payrolling vooral gunstig voor de werkgever en is de payroll-kracht letterlijk het lijdend voorwerp. Onze ervaring leert dat de HR-service voor veel medewerkers en payrollers er stukken op vooruit gaat als zij in dienst komen van Back.to.Core. Een net, effectief en informatief verloningsproces draagt juist bij aan een goede verstandhouding tussen werkgever en medewerker.

 

Is payrolling niet duurder dan het direct in dienst nemen van mensen?
Integendeel! U betaalt alleen de gewerkte uren en krijgt geen factuur ingeval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en vakantie. Daarnaast zit u ook niet aan een termijn vast als de medewerker niet functioneert. Tenslotte denkt men bij personeelskosten veelal aan de salariskosten en de sociale premies en lasten die hier direct mee samenhangen. De bijkomende kosten die werkgevers moeten maken voor extra voorzieningen en werkzaamheden om binnen de wettelijke kaders te blijven of om aanwezige risico’s af te dekken, worden vaak buiten beschouwing gelaten. De kosten van een ziekteverzuimverzekering, het verzorgen van een personeels- en salarisadministratie, ondersteunde software, arbodienst, accountantscontrole, het inwinnen van P&O advies en het vergaren van juridische en CAO-technische kennis, het zijn maar enkele voorbeelden waar elke ondernemer met personeel mee te maken heeft. Deze kosten ondervang je met payrolling en gegarandeerd bent u voordeliger uit! Om nog maar te zwijgen over de kopzorgen die u als werkgever kunt missen als kiespijn.

 

Kortom, laat u zich eens vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden en wij maken graag een kostenvergelijk voor u! U kunt ons ook buiten kantooruren bereiken op 078-6311430!

Back.to.Core NEN-4400 gecertificeerd, staat ingeschreven in het register van Stichting Normering Arbeid en is lid van de ABU. Meer info over ons bedrijf kunt u vinden op www.backtocore.nl

Meer focus op uw eigen bedrijf

Besteed payrolling, hr of uw backoffice uit aan Back to Core.