Belangrijke zaken miljoenennota m.b.t. de arbeidsmarkt

Voor u de highlights van de miljoenennota op een rij betreffende de arbeidsmarkt

(bron abu)
1. Algemeen economisch beeld
– De Nederlandse economie groeit en bloeit nog steeds met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019.

2. Macro Economische Verkenning (MEV) 2019
– De werkgelegenheid groeit in 2018 en 2019 gestaag door. Het aantal werkzame personen stijgt naar verwachting met 2,0% in 2018 en 1,4% in 2019.
– Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie steeg in het tweede kwartaal met 159.000 personen ten opzichte van een jaar eerder. Een record sinds 2003!
– De krappe arbeidsmarkt leidt tot een versnelling van de contractloonstijging met 2,9% voor bedrijven.

3. Arbeidsmarkt
– ET-regeling (ook wel 30%-regeling genoemd) wordt verkort van acht naar vijf jaar.

4. Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)
– Voor de doelgroep Banenafspraak & scholingsbelemmerden wordt per 2020 het LoonKostenVoordeel structureel beschikbaar i.p.v. de nu geldende maximaal drie jaar per dienstverband!

5. Loondispensatie
– Het uitwerken van de loondispensatie in de Participatiewet is stopgezet, omdat het doel hiermee niet bereikt wordt, namelijk regels vereenvoudigen om de kans op werk te vergroten.

6. Leven Lang Ontwikkelen
– Voor het jaar 2019 wordt € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van randvoorwaarden van het initiatief ‘Een Leven Lang Ontwikkelen’. De kern van de voorgestelde aanpak is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven.

7. Bestrijding ouderenwerkloosheid
– In 2019 is voor de subsidieregelingen voor de aanpak van ouderenwerkloosheid € 17,3 miljoen beschikbaar. Dit betreft de introductie van ontwikkeladvies, training voor leidinggevenden en een centraal aanspreekpunt voor werkgevers (€ 164 miljoen). Ook is budget beschikbaar voor experimenten om kansen bij werkgevers te benutten die nu onbenut blijven, zoals in de techniek en de ambachten (€ 0,5 miljoen).

8. Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans
– In het najaar 2018 volgt in de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’. Beoogt wordt het ontzorgende karakter van payrolling te behouden en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.

9. Sociale zekerheid
– In 2019 daalt de werkloosheid naar 3,4%.
– Voor mkb-werkgevers wordt gezocht naar manieren om de kosten inzake ziekte en arbeidsongeschiktheid te verlagen.

 

 

 

Meer focus op uw eigen bedrijf

Besteed payrolling, hr of uw backoffice uit aan Back to Core.