Gelijke zekerheden voor alle werkenden

Alle mensen die werken moeten dezelfde basiszekerheden krijgen voor arbeidsongeschiktheid, scholing en pensioen. Of ze een vast contract hebben of niet mag daarbij niet uitmaken.

Dat stellen vijf arbeidsmarktorganisaties, waaronder uitzendbranchevereniging ABU, in een woensdag gepubliceerd rapport.De Nederlandse arbeidsmarkt zou profiteren als het socialezekerheidsstelsel wordt omgevormd naar een systeem waarin sociale zekerheden en contractvorm worden ontkoppeld. Nu functioneert de markt nog onvoldoende en staan er 1,5 miljoen mensen aan de zijlijn, vinden de organisaties. De politiek wordt daarom opgeroepen de arbeidsmarkt vlot te trekken. “Binnen Europa behoren we net tot de middenmoot met de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking”, aldus het rapport.

Verder menen de organisaties dat mensen zo lang mogelijk inzetbaar moeten zijn en blijven. Een leven lang leren moet de nieuwe norm worden voor werkenden en niet-werkenden. Daarbij kan een persoonlijk ontwikkelingsbudget helpen. 

Uitkeringsgelden
Ook pleiten de organisaties voor ruimte om te experimenteren met de inzet van uitkeringsgelden voor werk. Zo zou een deel van de bijstand of WW-uitkering omgezet kunnen worden in een loonkostensubsidie of een opleiding.
Voor jongeren die zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden, moet werken, leren en certificeren in de praktijk makkelijker gemaakt worden.
“Het is ook aan de sociale partners, overheid en politiek om in beweging te komen en de modernisering van de arbeidsmarkt mogelijk te maken”, aldus de organisaties. Naast ABU zijn dat Cedris, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), OVAL en Summum.nu.

Dit bericht werd geplaatst op nu.nl

Meer focus op uw eigen bedrijf

Besteed payrolling, hr of uw backoffice uit aan Back to Core.